Ingeborg Nyberg: Mor, Kära Mor / Två Trötta Händer